Kvalitet

Kvalitetssikring


Vi har etablert følgende prosedyrer og kontrolltiltak for å sikre kvaliteten
1. Vi har prosedyrer for masseidentifikasjon og sporing av alle råvarer, pakking og ferdige produkter.
2. Vi har prosedyrer for å identifisere, skille og avhende eventuelle ikke-bekreftende råmaterialepakkematerialer og ferdige produkter.
3. Vi har programmer på produktlagring og levering og frakt.
4. Vi har prosedyrer for å sikre at prosessstadiene styres og oppfyller produktets krav.
5. Vi har et kvalitetsbevissthetsprogram på plass.
6. Vi har skadedyrskontrollprogram på plass.
7. Vi har sanitetsprogram, rengjøringsprosedyre og praksis på plass.
8. Vi har tilbakekallingsprosedyrer på plass.